'
   -


: , , , , , ,
 /   /  

 •  
  ,
   
 • , ,
 •  
 • ,

 • ,

 • <<  | 2 |  >>
                    .  
  . 30 .
  22.12.2015
  12:01
    Kupim grechihu na eksport
   GLOBUSMAX
  12:01
    Kupim gorchicu sarepskuju
   GLOBUSMAX
  11:59
    Kupim gorchicu zholtuju
   GLOBUSMAX
  11:38
    K
   GLOBUSMAX
  10:28
   
   GLOBUSMAX
  18.12.2015
  12:43
    !
   GLOBUSMAX
  17.12.2015
  10:30
   
   GLOBUSMAX
  10:10
   
   GLOBUSMAX
  16.12.2015
  15:36
    , , , !!!
   WS-TRADE PL
  15:34
    , , ,
   WS-TRADE PL
  04.12.2015
  14:50
    , , 4,5 ...
    " ...
  03.12.2015
  13:12
    ,
   
  30.11.2015
  10:32
    Ƹ !!
   BARINGTON ALLIANCE
  26.11.2015
  15:27
   
   
  25.11.2015
  15:52
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  .: .
  4, 16800 ./.
  3, 17100 ./.
  3, 39000 ./.
  24.11.2015
  15:24
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  23.11.2015
  14:44
    , , , 3...
    " ...
  11:13
    !!!
   WS-TRADE
  11:12
    !!!
   WS-TRADE
  11:12
    !!
   WS-TRADE
  18.11.2015
  11:04
    Kupim lion vesennij na eksport
   GLOBUSMAX
  11:04
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  06:13
   
   
  06:13
   
   
  17.11.2015
  10:51
    Kupim vesenniuj lion na eksport
   GLOBUSMAX
  16.11.2015
  17:21
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  12.11.2015
  04:22
   
   
  04:21
   
   
  11.11.2015
  13:15
    , , , , ...
    " ...
  10.11.2015
  13:48
    Kupim lion vesennij na eksport
   GLOBUSMAX
  13:48
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  09.11.2015
  16:35
    Kupim lion vesennij na eksport
   GLOBUSMAX
  12:26
   
   
  06.11.2015
  14:47
    , , ,
    " ...
  05.11.2015
  17:33
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  04.11.2015
  15:39
    Kupim lion vesennij
   GLOBUSMAX
  02.11.2015
  06:38
   
   
  27.10.2015
  02:27
    ,
   
  25.10.2015
  06:40
   
   
  22.10.2015
  11:35
    ,,,.
   Sergey Sirow
  20.10.2015
  07:25
    , , , 3...
    " ...
  19.10.2015
  04:12
   
   
  15.10.2015
  16:26
   
   Globusmax
  13.10.2015
  06:19
   
   
  09.10.2015
  16:04
    ˨ , , , , ...
   AGRIWELL s.r.o.
  04:31
   
   
  08.10.2015
  06:21
    , , , , ...
    " ...
  28.09.2015
  16:38
   
   Globusmax
  27.09.2015
  10:08
    ,,,,.
  75000  Sergey Sirow
  24.09.2015
  15:37
    ,
   Globusmax
  22.09.2015
  13:11
    Kupim grechihu na eksport
   GLOBUSMAX
  13:04
    Kupim sorgo na eksport
   GLOBUSMAX
  21.09.2015
  12:29
    ˸
   Globusmax
  17.09.2015
  12:46
    : ,...
   IGS TRADE
  15.09.2015
  13:53
    , , , , ...
    " ...
  12:17
    , ,
   GLOBUSMAX
  09:29
   
   Globusmax
  14.09.2015
  10:34
   
   GLOBUSMAX
  10:32
   
   Globusmax
  11.09.2015
  15:04
   
   Globusmax
  15:03
   
   Globusmax
  10.09.2015
  14:34
    , , , , , ...
   PROFIT
  14:33
    , , ,
   PROFIT
  14:33
    , , ,
   PROFIT
  14:32
    , ,
   PROFIT
  14:31
    , ,
   PROFIT
  09:57
    , , ,
   
  09:49
   
   Globusmax
  09.09.2015
  13:43
   
   GLOBUSMAX
  07:00
    ,,,,.
   Sergey Sirow
  08.09.2015
  15:17
   
   Globusmax
  12:12
   
   GLOBUSMAX Mikolaj Ru...
  07.09.2015
  09:51
    Kupim grechixu i drugie zernovie kulturi
   GLOBUSMAX
  09:24
   
   Globusmax
  09:22
    ˸
   Globusmax
  09:17
    , ,
   GLOBUSMAX
  04.09.2015
  09:44
    , ,
   GLOBUSMAX
  09:17
   
   Globusmax
  03.09.2015
  10:27
    , ,
   GLOBUSMAX
  02.09.2015
  11:14
    , ,
   GLOBUSMAX
  01.09.2015
  16:39
   
   Globusmax
  11:25
    !!
   MAHZPOOL
  31.08.2015
  16:22
   
   Globusmax
  13:10
    Kupim saflor
   GLOBUSMAX
  13:10
    Kupim lion
   GLOBUSMAX
  28.08.2015
  12:59
    !!
   MAHZPOOL
  27.08.2015
  10:28
    ,,,.
  60000  Sergey Sirow
  26.08.2015
  04:47
    ,
   
  25.08.2015
  15:02
    Kupim lion na eksport
   GLOBUSMAX
  15:02
    Kupim lion
   GLOBUSMAX
  10:39
    !
   MAHZPOOL
  24.08.2015
  09:59
    ˸
   Globusmax
  21.08.2015
  13:25
    ,
   Globusmax
  20.08.2015
  11:01
    , ,
   GLOBUSMAX
  19.08.2015
  14:01
   
   Globusmax
  18.08.2015
  12:38
    Kupim psheno
   GLOBUSMAX
  12:38
    , !
   WS-TRADE Sp. z o.o.
  10:14
    , ,
   GLOBUSMAX
  09:31
   
   Globusmax
  17.08.2015
  14:07
   
   Globusmax
  12:11
    Kupim raps
   GLOBUSMAX
  14.08.2015
  13:41
    ˸
   Globusmax
  10:42
    ,, , , !!!!!!
   WS-TRADE Sp. z o.o.
  13.08.2015
  04:23
    ,
   
  12.08.2015
  15:16
    Kupim lion
   GLOBUSMAX
  15:15
    Kupim raps
   GLOBUSMAX
  09:23
   
   Globusmax
  11.08.2015
  11:06
    , ,
   GLOBUSMAX
  06:04
    ,
   
  10.08.2015
  11:13
   
   
  09:33
    , ,
   GLOBUSMAX
  07.08.2015
  14:54
   
   Globusmax
  12:19
    , ,
   GLOBUSMAX
  06.08.2015
  11:34
    FCA!!
   WS_TRADE
  09:45
   
   Globusmax
  05.08.2015
  17:21
    .
   
  04.08.2015
  15:49
   
   
  12:11
    , ,
   Globusmax
  09:28
    ...
   WS-TRADE PL
  03.08.2015
  13:42
    Kupim saflor
   GLOBUSMAX
  13:41
    Kupim grechihu
   GLOBUSMAX
  13:40
    Kupim zholtuju gorchicu na FCA
   GLOBUSMAX
  13:27
   
   
  09:57
   
   GLOBUSMAX
  09:55
   
   Globusmax
  31.07.2015
  10:58
   
   Globusmax
  30.07.2015
  12:01
    , ,
   GLOBUSMAX
  11:38
   
   Globusmax
  29.07.2015
  16:34
    Kupim gorchicu
   GLOBUSMAX
  16:22
    Kupim gorchicu zholtuju na FCA
   GLOBUSMAX
  14:19
   
   GLOBUSMAX Mikolaj Ru...
                    .  
  <<  | 2 |  >>